Малинська районна державна адміністрація

офіційний веб-сайт

Оголошується початок Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»!

 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 № 1152 «Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець», на виконання розпорядження  голови Малинської райдержадміністрації від 7 березня 2017 року № 49 «Про проведення І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»  розпочато проведення І етапу щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» (надалі Конкурс).

 Метою проведення Конкурсу є зростання професіоналізму, відкритості, інституційної спроможності державної служби, підвищення її авторитету шляхом узагальнення досвіду роботи кращих державних службовців.

 Конкурс проводиться у три тури:

 І тур - березень - квітень;

 ІІ тур - травень - червень;

 ІІІ тур - вересень - жовтень.

 Конкурс проводиться серед державних службовців державних органів відповідно до їх організаційно-правового статусу в номінаціях:

- «Кращий керівник» (беруть участь керівники структурних підрозділів, які мають загальний стаж державної служби не менше як три роки, з них на керівних посадах не менш як один рік);

- «Кращий спеціаліст» (беруть участь спеціалісти, які мають загальний стаж державної служби не менше як два роки).

У Конкурсі можуть брати участь державні службовці категорії посад державної служби «Б» та «В», які не мають дисциплінарних стягнень.

 Для участі у І турі Конкурсу державні службовці подають наступні документи:

- заяву про участь; 

- копію особової картки державного службовця за формою П-2ДС;

- подання керівника структурного підрозділу, погоджене з головою профспілкової організації;

- інші матеріали (публікації в пресі, листи громадян, листи колективів з оцінкою діяльності претендента тощо).

  Переможці щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» у кожній номінації нагороджуються дипломом переможця та грошовою винагородою в сумі 20 тис. гривень.

 Лауреати Конкурсу у кожній номінації нагороджуються:

 за друге місце - дипломом лауреата та грошовою винагородою  в
сумі  10  тис.  гривень; 

 за  третє  та четверте місця - дипломами лауреата та грошовою
винагородою  в  сумі  5  тис. гривень, а також:

- користуються правом цільового направлення та вступу поза конкурсом до Національної академії державного управління при Президентові України, її регіональних інститутів, магістратур вищих навчальних закладів, які проводять підготовку фахівців за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Управління та адміністрування»;

   - рекомендуються для проходження стажування в центральних органах виконавчої влади та інституціях державного управління за кордоном;

- рекомендуються для просування по державній службі на вищі посади в державному органі, в якому вони працюють, або на відповідні посади в державних органах вищого рівня.

Організаційним комітетом третього туру Конкурсу вносяться пропозиції керівникам державних органів, у яких працюють переможці та лауреати, щодо дострокового присвоєння їм чергових рангів державного службовця відповідно до законодавства.

 Більш докладно умови проведення Конкурсу викладені в Порядку проведення Конкурсу, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1152, та в методичних рекомендаціях щодо проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець», затверджених наказом Нацдержслужби від 15 лютого 2012 року   № 29.

 Контактна особа: Жура Валентина Василівна – завідувач сектору з питань персоналу апарату Малинської районної державної адміністрації,
тел. 5-27-99

 Приєднуйтесь до кращих і Ви, візьміть участь у Конкурсі!

 Доведіть собі і оточуючим, що Ви — Найкращий!

 Бажаємо успіхів!