Малинська районна державна адміністрація

офіційний веб-сайт

До уваги підприємців

КОНЦЕПЦІЯ реалізації державної політики у сфері сприяння розвитку соціально відповідального бізнесу в Україні на період до 2030 року

Соціальне підприємництво: що підказує Україні європейський досвід ...

24 січня 2020 року Уряд прийняв рішення про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері розвитку соціально відповідального бізнесу в Україні на період до 2030 року. Відповідно до Концепції в Україні заохочуватимуть суб’єктів підприємницької діяльності, які під час своєї діяльності будуть дотримуватись міжнародних стандартів та принципів відповідального ведення бізнесу. 

Ведення соціально відповідального бізнесу сприятиме підвищенню стандартів життя українців, зокрема, забезпеченню гідних умов та оплати праці, підвищенню рівня медичного обслуговування, зменшенню негативного впливу на навколишнє середовище.

Рівень розвитку соціально відповідального бізнесу залежить від кількості добровільно взятих зобов’язань суб’єктами підприємницької діяльності.

Основними напрямами розвитку соціально відповідального бізнесу, що реалізуються суб’єктами господарської діяльності на добровільних засадах, є: впровадження інноваційних екологічно безпечних та енергоефективних технологій; запобігання негативному впливу на навколишнє природне середовище; утилізація відходів; здійснення благодійних заходів, спрямованих на підтримку соціально незахищених верств населення; співпраця із суб’єктами освітньої діяльності з метою підготовки та підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників, підвищення рівня професійної підготовки здобувачів освіти, сприяння навчанню протягом життя та підтримка обдарованої молоді; налагодження діалогу з профспілковими організаціями, сприяння укладенню колективних договорів; забезпечення об’єктивності оцінки професійних якостей і розміру винагороди за добросовісне та результативне виконання професійних обов’язків працівників; створення можливостей для забезпечення зайнятості молоді та полегшення доступу працівників до здобуття освіти; створення безпечних та ергономічних умов праці, проведення оздоровчих та культурних заходів; впровадження сучасних систем управління безпекою та гігієною праці; формування переліку соціальних гарантій, зокрема щодо медичного страхування працівників з метою стимулювання трудової активності;  формування корпоративної культури тощо.

Реалізація Концепції дозволить суб’єктам підприємницької діяльності, які впроваджуватимуть політику соціально відповідального ведення бізнесу, отримати конкурентні переваги на міжнародному ринку та можливості залучення додаткових інвестицій.

Соціальна відповідальність - це невід'ємна складова бізнес-діяльності суб’єктів підприємницької діяльності. Вона  суттєво впливає на формування іміджу національного бізнесу і країни в цілому. Реалізація концепції сприятиме покращенню соціально-економічної, екологічної ситуації в країні та захисту прав людини відповідно до міжнародних норм і стандартів ведення бізнесу.