Малинська районна державна адміністрація

офіційний веб-сайт

Європейська інтеграція

COSME - програма підтримки малого та середнього підприємництва

 COSME — одна з ключових програм Євросоюзу з бюджетом 2,3 млрд. євро, яка розрахована на період з 2014 до 2020 року та спрямована на створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу (МСБ). Приєднання до COSME відкриває Україні доступ до бюджету програми у розмірі близько 900 млн. євро.  22 лютого 2017 р. Верховна Рада ратифікувала Угоду між Україною і Європейським Союзом про участь нашої держави в програмі ЄС COSME — ​ «Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу».

   Для України доступні 23 програми, які класифіковано за 3 напрямками:

     - Полегшення виходу МСБ на зовнішні ринки

     - Покращення умов для конкурентоспро­можності

     - Формування культури ведення бізнесу

   Програма COSME дає можливість:

  1. Брати участь у різних підпрограмах та про­ектах COSME, в т. ч. отримувати консультації, тренінги, практичну інформацію щодо ринко­вих можливостей, європейського законодав­ства, пошуку бізнес-партнерів, тендерних можливостей та міжнародної співпраці тощо.
  2. Отримати повний доступ до Європейської мережі підприємств - EEN та знайти партне­рів в ЄС та інших країнах-учасниках EEN.

      Більш детальну інформацію про програму  COSME  можна отримати на сайті https://eu-ua.org/cosme