Малинська районна державна адміністрація

офіційний веб-сайт

Регуляторна діяльність

Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта Малинської районної державної адміністрації «Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг Малинської районної державної адміністрації»

 На виконання ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності  від 11 вересня 2003 року  №1160-ІV та згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акту» здійснено повторне відстеження результативності регуляторного акту – розпорядження голови Малинської районної державної адміністрації «Про затвердження Регламенту  Центру надання адміністративних послуг Малинської районної державної адміністрації Житомирської області»

 

1. Вид та назва регуляторного акта

Розпорядження голови Малинської районної державної адміністрації від 19 лютого 2015 року № 49 «Про затвердження Регламенту  Центру надання адміністративних послуг Малинської районної державної адміністрації».

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Центр надання адміністративних послуг Малинської районної державної адміністрації Житомирської області.

 

3. Цілі прийняття акта

Розпорядження розроблено відповідно до Закону України “Про адміністративні послуги”.  Головною метою його прийняття є створення зручних і сприятливих умов отримання адміністративних послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади. Серед головних завдань прийняття цього регуляторного акта є побудова ефективної системи надання адміністративних послуг представниками органів, які надають адміністративні послуги в Малинському районі шляхом створення та функціонування Центру надання адміністративних послуг Малинської районної державної адміністрації.

 

4. Строк виконання заходів з відстеження

Повторне відстеження було здійснено у період з 12 травня 2016 року по 12 червня 2016 року та оприлюднено на веб-сайті Малинської районної державної адміністрації в розділі «Регуляторна діяльність».

 

5. Тип відстеження

Повторне відстеження.

 

6. Методи одержання результатів відстеження

Для проведення базового відстеження використовувався статистичний метод одержання результатів відстеження.

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта використовувались такі показники:

кількість суб’єктів надання адміністративних послуг;

кількість звернень громадян за отриманням адміністративної послуги;

кількість наданих адміністративних послуг;

кількість відмов у видачі адміністративних послуг;

середній термін розгляду звернення.

 

Відстеження результативності цього регуляторного акту здійснювалось шляхом аналізу інформації отриманої за результатами моніторингу діяльності Центру надання адміністративних послуг Малинської районної державної адміністрації .

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акту.

 

Показник результативності

Травень 2015 р.

Травень 2016 р.

Кількість звернень до ЦНАП

5480

Кількість наданих результатів надання адміністративних послуг через ЦНАП

5025

Кількість відмов у наданні адміністративних послуг через ЦНАП

1

Кількість наданих консультацій у ЦНАП

455

Час прийому одного суб’єкта звернення у ЦНАП в середньому

10 хв.

Середній термін розгляду справи

 5 днів

7. Кількість скарг від суб’єктів звернення стосовно роботи центру

-

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей.

 Шляхом запровадження цього регуляторного акту досягнення визначених цілей є можливим, його реалізація  матиме:

- можливість забезпечення прозорості, відкритості та зрозумілості дій у сфері надання адміністративних послуг;

- виконання стандартних, спрощених процедур для отримання бажаного результату;

- зменшення часу, необхідного для відвідування виконавчих органів, причетних до підготовки та надання адміністративних послуг;

- отримання максимуму адміністративних послуг в одному місці;

- зручний для суб’єктів звернення адміністративних послуг режим роботи Центру надання адміністративних послуг;

- виконання Центром надання адміністративних послуг функцій щодо отримання внутрішніх погоджень та висновків.

 

 

 

Голова адміністрації       (підпис існує)                  Ю.М. Рудченко