Малинська районна державна адміністрація

офіційний веб-сайт

Регуляторна діяльність

Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту - розпорядження голови Малинської РДА «Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надає Центр надання адміністративних послуг Малинської РДА Житомирської області"

На виконання ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності  від 11 вересня 2003 року  №1160-ІV та згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акту» здійснено повторне відстеження результативності регуляторного акту – розпорядження голови Малинської районної державної адміністрації «Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надає Центр надання адміністративних послуг Малинської районної державної адміністрації Житомирської області»

 

1.Вид та назва регуляторного акта.

Розпорядження голови Малинської районної державної адміністрації від 24 листопада 2014 року № 290 «Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надає Центр надання адміністративних послуг Малинської районної державної адміністрації Житомирської області».

2. Виконавець заходів з відстеження.

Центр надання адміністративних послуг Малинської районної державної адміністрації Житомирської області.

3. Цілі прийняття акту.

Головним завданням прийняття цього регуляторного акту є затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються у Центрі надання адміністративних послуг Малинської районної державної адміністрації Житомирської області фізичним особам та юридичним особам (далі – суб’єкт звернення) через адміністратора, який взаємодіє з суб’єктами надання таких адміністративних послуг.

Дія акту розрахована на можливість отримання  суб`єктами звернення якомога більше адміністративних послуг та консультацій в одному приміщенні та в зручний для них час.

4. Строк виконання заходів з відстеження результативності. 

Повторне відстеження було здійснено у період з 12 травня 2016 року по 30 травня 2016 року та оприлюднено на веб-сайті Малинської районної державної адміністрації в розділі «Регуляторна діяльність».

5. Тип відстеження.

Поторне відстеження.

6. Метод одержання результатів відстеження результативності.

Результати повторного відстеження були одержані шляхом аналізу статистичних та адміністративних показників, наданих суб’єктами надання адміністративних послуг та за допомогою опитування фізичних та юридичних осіб, які звертались за отриманням адміністративних послуг.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

Враховуючи цілі регулювання, для повторного відстеження результативності регуляторного акту використовувались такі показники:

кількість суб’єктів надання адміністративних послуг;

кількість звернень громадян за отриманням адміністративної послуги;

кількість наданих адміністративних послуг;

кількість відмов у видачі адміністративних послуг;

середній термін розгляду звернення.

Відстеження результативності цього регуляторного акту здійснювалось шляхом аналізу інформації отриманої за результатами моніторингу діяльності Центру надання адміністративних послуг Малинської районної державної адміністрації .

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акту.

 

Показник результативності

Травень 2015 р.

Травень 2016 р.

Кількість звернень до ЦНАП

5480

Кількість наданих результатів надання адміністративних послуг через ЦНАП

5025

Кількість відмов у наданні адміністративних послуг через ЦНАП

1

Кількість наданих консультацій у ЦНАП

455

Час прийому одного суб’єкта звернення у ЦНАП в середньому

10 хв.

Середній термін розгляду справи

 5 днів

7. Кількість скарг від суб’єктів звернення стосовно роботи центру

-

 

У період з травня 2015 р. –  по травень 2016 р. у Центрі надання адміністративних послуг Малинської районної державної адміністрації було  надано 5025 адміністративних послуг та 1 відмова у наданні адміністративної послуги.

Позитивним моментом впровадження даного регуляторного акту є забезпечення впорядкування та поліпшення надання адміністративних послуг, удосконалення механізму надання адміністративних послуг та приведення його у відповідність до вимог чинного законодавства, зокрема до норм Закону України «Про адміністративні послуги», яким встановлено необхідність створення центрів надання адміністративних послуг.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей.

В результаті реалізації регуляторного акту на території Малинського району:

- створено умови щодо виконання норм чинного законодавства України з питань надання адміністративних послуг;

- створена можливість забезпечення прозорості, відкритості та зрозумілості дій у сфері надання адміністративних послуг;

- виконання стандартних, спрощених процедур для отримання бажаного результату;

- зменшення часу, необхідного для відвідування виконавчих органів, причетних до підготовки та надання документів реєстраційного та погоджувального характеру;

- отримання максимуму адміністративних послуг в одному місці;

- зручне та компактне місце розташування Центру надання адміністративних послуг.

Враховуючи вищезазначене, можна зробити висновок, що дія даного нормативно-правового акту є ефективною, доцільною та актуальною, особливо зважаючи на той факт, що додаткових витрат будь-яких ресурсів з боку фізичних осіб чи юридичних осіб, в ході реалізації його норм, не передбачається та не вимагається.

 

Голова адміністрації                (підпис існує)     Ю.М. Рудченко