Малинська районна державна адміністрація

офіційний веб-сайт

Цивільний захист

Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва.

Відділ цивільного захисту, енергетики, захисту довкілля та розвитку території райдержадміністрації інформує щодо дії Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 №130 ( в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 №195).

Аграрии Актюбинской области произвели продукцию | Inbusiness

 Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» за напрямом «Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва» (далі – бюджетні кошти).   Одержувачами бюджетних коштів є юридичні особи та фізичні особи – підприємці, основною діяльністю яких є постачання сільськогосподарських товарів ( за визначенням, наведеним у пункті 2.15 статті 2 Закону Країни «Про державну підтримку сільського господарства України»), вироблених ними на власних або орендованих засобах, за умови, що питома вага вартості таких сільськогосподарських товарів становить не менше 75 відсотків вартості всіх товарів, поставлених такими юридичними та фізичними особами протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно, а новоутворених сільськогосподарських товаровиробників, які провадять господарську діяльність менше як 12 календарних місяців,  - за результатами кожного окремого звітного періоду ( далі – сільськогосподарські товаровиробники).

Бюджетні кошти спрямовуються на забезпечення сільськогосподарських товаровиробників вітчизняною технікою та обладнанням для агропромислового комплексу (далі – техніка та обладнання) шляхом здійснення часткової компенсації вартості техніки та обладнання, що закуплені у вітчизняних виробників та/або їх дилерів (далі - часткова компенсація).

 Часткова компенсація надається на техніку та обладнання, ступінь локалізації виробництва яких (за визначенням, наведеним у пункті 3 статті 1 Закону України «Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу».) перевищує 60 відсотків, крім тракторів та інших самохідних енергетичних засобів сільськогосподарського призначення, спеціальних автомобілів сільськогосподарського призначення, самохідних та причіпних комбайнів, ступінь локалізації виробництва яких має перевищувати показник, встановлений у Порядку визначення ступеня локалізації виробництва підприємствами вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2013р. №369 (Офіційний вісник України, 2013р., №40, ст. 1427).

   Перелік техніки та обладнання, вартість яких частково компенсується  за рахунок бюджетних коштів ( далі - перелік), формується Мінекономіки.  Часткова компенсація надається сільськогосподарським товаровиробникам на безповоротній основі за придбані техніку та обладнання, вартість яких зазначена в актах приймання – передачі та інших документах, що підтверджують оплату через уповноважений банк у розмірі 25 відсотків вартості ( без урахування податку на додану вартість) – за придбані техніку та обладнання. Частковій компенсації підлягає техніка та обладнання, які на момент здійснення через уповноважений банк оплати на їх придбання були включені до переліку, розміщеного на офіційному вебсайті Мінекономіки.

    Вартість техніки та обладнання, придбаних з 01 грудня поточного року, підлягає частковій компенсації в межах бюджетних призначень, передбачених у державному бюджеті на наступний рік на відповідні цілі.

       Часткова компенсація не надається сільськогосподарським товаровиробникам, стосовно яких порушено справу про банкрутство та/або яких визнано банкрутами та/або які перебувають на стадії ліквідації, а також тим, що мають заборгованість з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи.