Малинська районна державна адміністрація

офіційний веб-сайт

Цивільний захист

Порядок використання коштів передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів

   Кредити для аграріїв будуть дешевшими: нова постанова Уряду ...

Інформуємо щодо дії Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 №300(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 року№202).

  Даним Порядком кошти спрямовуються суб’єктам господарювання агропромислового комплексу на часткову компенсацію відсоткової ставки за залученими у національній валюті банківськими кредитами (далі-компенсація).

 Компенсація на конкурсній основі надається суб’єктам господарювання агропромислового комплексу – юридичним особам незалежно від організаційно-правової форми та форми власності та фізичним особам  - підприємцям ( далі – позичальники), які:

проводять діяльність у галузі тваринництва та використали кредитні кошти для покриття поточних витрат та витрат капітального (інвестиційного) характеру, пов’язаних із провадженням діяльності у галузі тваринництва, або які мають чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20 млн. гривень, - за всіма видами сільськогосподарської діяльності;

не мають порушених справ про банкрутство, яких не визнано банкрутами, що не перебувають на стадії ліквідації;

не мають прострочену більш як шість місяців заборгованість перед державним бюджетом,  Пенсійним фондом України та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Компенсація позичальникам надається через уповноважений банк, що підписав з Мінекономіки Меморандум про загальні засади співробітництва (далі - уповноважений банк).

Компенсація надається позичальникам за нараховані і сплачені у поточному році відсотки за користування кредитами у розмірі 1,5 облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами, зменшених на 5 відсоткових пунктів.

Компенсації підлягають відсоткові ставки за:

короткостроковими кредитами, залученими для покриття виробничих витрат;

середньостроковими і довгостроковими кредитами, залученими для придбання основних засобів сільськогосподарського виробництва, здійснення витрат, пов’язаних з будівництвом і реконструкцією виробничих об’єктів сільськогосподарського призначення, а також для будівництва і реконструкції виробничих об’єктів (в тому числі сховищ для зберігання овочів, фруктів та ягід).

Сума компенсації, що надається позичальнику протягом бюджетного року за короткостроковими, середньостроковими та довгостроковими кредитами, не може перевищувати:

для позичальників та пов’язаних із ними осіб, які проводять діяльність у галузі тваринництва,- 15 млн гривень;

для позичальників, які мають чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт,послуг) за останній рік до 20 млн гривень,- 5 млн гривень;

Компенсація не надається позичальникам за укладеними кредитними договорами, відсотки за користування якими здешевлюються за рахунок коштів, передбачених для інших державних програм.

За інформацією Мінекономіки Кабінет Міністрів України 13 травня 2020 року підтримав проект постанови «Про внесення змін до Порядку використання коштів,передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів».

Постанова дозволить розширити коло суб’єктів господарювання АПК та «створить рівний доступ таких суб’єктів до отримання державної підтримки за залученими в банках кредитами».

Зокрема, учасниками програми стануть суб’єкти  господарювання АПК, які займаються усіма видами сільськогосподарської діяльності.