Малинська районна державна адміністрація

офіційний веб-сайт

Запобігання корупції

Як відправити електронне звернення через офіційний веб-сайт НАЗК

Яким чином можна відправити електронне звернення через офіційний веб-сайт Національного агентства?

Для того, щоб відправити електронне звернення щодо надання роз’яснень з питань застосування актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб, заповніть форму відправки електронного звернення.

  1. Вам буде запропоновано декілька варіантів заповнення форми електронного звернення:

за допомогою направлення сканованої копії або фотокопії;

з використанням електронно-цифрового підпису.

  1. Для направлення електронного звернення з використанням електронно-цифрового підпису Вас запитають про категорію Вашого звернення.
  2. Після вибору потрібної категорії електронного звернення, Вам необхідно вказати наступну інформацію:

своє П.І.Б.;

місце проживання;

поштову (електронну) адресу;

номер засобу зв’язку;

орган, у якому працюєте;

повне найменування посади, яку обіймаєте;

іншу, детальну інформацію, яка надасть змогу зробити правильний аналіз викладених у зверненні фактів для надання належного роз’яснення.

  1. Також, Виповиннівикласти суть порушеного питання (Ви можете написати повідомлення розміром до 6 000 символів, а також відправити файл розміром до 50 мегабайт).
  2. Для захистусистемивід нападів з мережі Інтернет Вам пропонується ввести у спеціальну графу символи, які зображені на малюнку.
  3. Після передачі електронного звернення, Ви отримуєте контрольний номер в якості доказу його передачі до Національного агентства.

Враховуючи те, що обов’язковим реквізитом письмового звернення є підпис особи, яка його подає, у разі надсилання електронного звернення без використання електронного цифрового підпису, воно може мати вигляд скан-копії або фотокопії.

Для того щоб відправити електронне звернення без використання електронно-цифрового підпису, у вигляді скан-копії або фотокопії, достатньо завантажити зразок такого звернення перейшовши за посиланням.

Після завантаження та заповнення, звернення потрібно відсканувати (сфотографувати), прикріпити у відповідну форму на офіційному веб-сайті Національного агентства та відправити.

Яку інформацію можна отримати, надіславши електронне звернення через офіційний веб-сайт Національного агентства?

Відповідно до пункту 15 частини першої статті 11 Закону України «Про запобігання корупції» (далі - Закон) до повноважень Національного агентства належить надання роз’яснень, методичної та консультаційної допомоги з питань застосування актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб.

Звертаємо увагу, що такі роз’яснення мають індивідуальний характер і надаються:

відповідно до частини п’ятої статті 24 Закону консультації, надаються особі, зазначеній у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього Закону, у якої наявні сумніви щодо можливості одержання нею подарунка;

згідно з абзацом другим частини третьої статті 28 Закону роз’яснення надаються особі, від якої надійшло повідомлення про наявність у неї реального, потенційного конфлікту інтересів;

відповідно до частини п’ятої статті 28 Закону роз’яснення надаються особі, в якої є сумніви щодо наявності в неї конфлікту інтересів.

З метою спрощення процедури направлення звернень до Національного агентства щодо надання роз’яснень з вищезазначених питань на веб-сайті Національного агентства передбачено віконце «Запитай» для направлення електронних звернень.

При заповненні спеціальної форми електронного звернення у віконці «Запитай» Ви маєте можливість обрати одну з категорій щодо яких Ви можете отримати роз’яснення, а саме:

  1. Стосовнозастосуваннязаконодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції

− обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності;

− обмежень щодо одержання подарунків;

− запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

− обмежень щодо спільної роботи близьких осіб;

− обмежень після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування;

  1. Стосовнофінансового контролю моніторингу способу життя

− невідповідність задекларованим доходам;

− невідповідність задекларованій нерухомості;

− невідповідність задекларованим авто;

− невідповідність задекларованим коштовностям;

− невідповідність задекларованим предметам побуту, одягу тощо;

  1. Стосовно Державного контролю за дотриманням встановлених обмежень щодо фінансування політичних партій

− про звітність політичних партій;

− про фінансування політичних партій;

− про перевірки політичних партій;

 Стосовно організації роботи державних органів із запобігання та виявлення корупції

− щодо діяльності уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції;

− про державний захист викривачів;

− щодо проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, що претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком;

− про корупційні ризики та антикорупційні програми.

У разі, якщо Ви бажаєте повідомити про можливі факти порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», Ви можете надіслати до Національного агентства відповідне повідомлення, через офіційний веб-сайт Національного агентства, заповнивши спеціальну форму у розділі «Повідом про корупцію».

Які вимоги до електронного звернення?

Відповідно до статті 5 Закону України «Про звернення громадян» електронне звернення є видом письмового звернення, а відтак має відповідати таким вимогам:

прізвище, ім’я, по батькові заявника;

місце проживання заявника;

суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги;

підпис заявника (заявників) із зазначенням дати;

електронна поштова адреса.

Враховуючи, що обов’язковим реквізитом письмового звернення є підпис особи, яка його подає, у разі надсилання електронного звернення без використання електронного цифрового підпису, воно може мати вигляд скан-копії або фотокопії.

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів після його надходження.

Крім того, з метою правильного застосування норм права, а також оскільки такі звернення є індивідуальними та потребують роз’яснень норм антикорупційного законодавства у кожному конкретному випадку окремо, рекомендується у зверненні зазначати:

орган, у якому працює особа, котра звертається;

повне найменування посади, яку обіймає особа;

іншу, детальну інформацію, яка дасть змогу зробити правильний аналіз викладених у зверненні фактів для надання належного роз’яснення.